mirovina.com splash

Mirovina, plan mirovine i moja privatna renta

Posljednja izmjena: 23.3.2013.

Privatna mirovina i neka pitanja u vezi planiranja moje buduće mirovinske rente svode se uglavnom na jedno: mogu li (i kako to postići?) vrijeme koje provedem kao umirovljenik pravovremeno učiniti materijalno zbrinutim? Istražujemo koncept privatnog zbrinjavanja za doba mirovine, moguća vlastita privatna rješenja ugodnih dana što nude dobro pripremljene mirovine i odgovore na najčešća pitanja poput: kakva/kolika će biti moja državna/privatna mirovina i na koji način si mogu pravovremeno kroz štednju i ulaganje osigurati što veće prihode da to zlatno doba mirovine doista i bude vrijeme razonode i zasluženog odmora umjesto brige za materijalnu svakodnevicu? Je li mi pored najčešće nedovoljne državne mirovine ipak treba i nekakav dodatni prihod koji osigurava moja vlastita dodatna privatna renta? Na koji način si stvoriti dovoljan mirovinski kapital te kako na vrijeme kreirati dodatne prihode za vrijeme uživanja mirovina. Kakva će biti visina mirovina u EU i koliko su istinite najave da ako nema EU da nema niti isplata mirovine o čemu smo pisali i na moja mirovina blogu? I konačno, jesam li sam dužan preuzeti odgovornost i pobrinuti se te na vrijeme si osigurati svoju vlastitu privatnu mirovinu ili (i ovdje kao previše često do sada privatna odgovornost postaje društvena) čekati pomoć države da se skrbi o meni?

Privatna mirovina ili renta za mirnu starost

Dobru mirovinu osigurava privatna mirovina i pravovremeno planiranje vlastite mirovine. Financijski osigurana starost je ponajprije rezultat pravovremenog planiranja misleći na vlastitu mirnu zrelu dob. Državna mirovina jednostavno neće biti ni približno dovoljna, pa je dodatna privatna mirovina još jedan izvor potrebnih prihoda za pristojan životni standard umirovljeničkih dana. Neka i novac i vrijeme rade za vas: pod uvjetom da imate dovoljno vremena do umirovljenja, da ste na vrijeme počeli pažljivo planiranje privatne mirovine i pritom kombinirali različite financijske proizvode i usluge, tada i relativno mali iznosi (vaša privatna štednja) mogu stvoriti značajan kapital osiguravajući isplatu osobne doživotne rente (privatne mirovine). Tako će vaš prihod, pored državne, osiguravati i još jedna - dodatna mirovina.

Najbolja mjesta za mirovinu po cijelom svijetu

Osim prekrasne kontinentalne i primorske Hrvatske, koja su najbolja privatna mjesta na cijelom svijetu gdje mogu provesti dane i uživati u svemu što nudi mirovina? Nismo još naišli na takvo istraživanje u Hrvatskoj, no kod planiranja mirovine i ovo pitanje je vrijedno razmotriti. Jedno takvo istraživanje svake godine provodi portal Live And Invest Overseas koji se bavi međunarodnim planiranjem mirovine tražeći savršeno mjesto za proživjeti to doba i tu su zasluženo među najljepše destinacije uključili Hrvatsku posebno ističući ljepote Istre. Navodimo najbolja mjesta ugodne mirovine bez nekog posebnog reda. Prihod koji osigurava dodatna privatna mirovina će vam pored ostaloga i proširiti mogućnosti izbora željenog mjesta za provesti zlatne godine; svakako to može biti privatna mirovina u Švedskoj koja se često navodi kao dobar primjer socijalne države, ali i ponešto drugačija mirovinska rješenja u Rumunjskoj i Bugarskoj.

Planom štednje i ulaganja do veće privatne mirovine

Do veće mirovine uz mudru štednju. Ova privatna štednja za mirovinu odnosi se na otkrivanje mogućih manjih ili većih ušteda u postojećim troškovima zamjenom sa manje skupim varijantama i mudrim investiranjem toga ušteđenog novca. Tako vam dobar mirovinski plan može pomoći stvoriti kapital za godine mirovine odnosno potrebe buduće rente i privatne mirovine. Mogu li se od malih iznosa koji se tijekom vremena uštede i mudro ulože stvoriti značajni iznosi kapitala i osigurati dodatna privatna mirovina u starosti koja će nadomjestiti tek minimalni životni standard koji nudi samo državna? Napravite svoj obračun uštede za mirovinu i provjerite kako planom do veće mirovine uz minimalne promjene kupovnih navika prikupiti još jednu, vlastitu dodatnu privatnu mirovinu.

Kalkulator mirovine: dodatna privatna mirovinska matematika

Kalkulator mirovine i mirovinski izračun pokazuju okvirno koliko valja štedjeti za dane mirovine: u apsolutnom iznosu ili u postotku od redovitih (i izvanrednih) prihoda. Kako na moju dugoročnu mirovinsku štednju (iz koje će se isplaćivati moja privatna mirovina) utječe vrijeme, prinosi/kamate, te inflacija prije i tijekom mirovine? Kakva će biti kupovna moć mojeg novca kad krenem u mirovinu? Neke informacije, kalkulacije mirovine i odgovore nudi kalkulator mirovine. Izračunajte sami visinu svoje mjesečne rente.

Mirovinska štednja: koliki je vaš raspoloživi prihod?

Koliki je vaš stvarni raspoloživi prihod? Možda ste već testirali naš kalkulator mirovine i sada barem približno znate koliko vam novaca treba kroz vrijeme planirane mirovine, te koliko bi trebalo štedjeti i ulagati da se takav prihod i ostvari na vrijeme za umirovljenje. No, od čega ćete uopće štedjeti te koliko možete izdvajati kao temelj vašeg mirovinskog kapitala kroz planiranje privatne mirovine danas stvarajući financijski ugodnu mirovinu sutra? Izračunajte svoj raspoloživi prihod i isplanirajte svoju financijski mirnu i zbrinutu starost koju pored državne donosi i vaša privatna mirovina.

Mirovina i ulaganje u obveznice kao privatna renta

Pitanje mirovina i obveznica je očito prilično povezano: jedna od važnih reformi koju su zahtijevale druge članice EU od Italije - ne bi li podržale talijanske obveznice - odnosilo se na povećanje uvjeta dobne granice kao uvjeta mirovine. Očekivano, čini se kako je forsirana talijanska mirovinska reforma - koju ponajviše požuruju Njemačka i Francuska - tek dio šire slike. I ovakvi događaji pokazuju da će briga države o mirovinama biti manja i svakako nedovoljna , te da će se svatko trebati pobrinuti - u okviru svojih želja i mogućnosti - priskrbiti si svoju dodatnu privatnu mirovinu. Kako smo ranije spomenuli istraživanje koje je provela AXA i činjenicu da je sve manje ljudi koji su spremni na i sposobni za mirovinsku štednju i tome sukladan pad interesa za različite financijske proizvode, postavlja se i pitanje rizika ulaganja sa svrhom skupljanja kapitala da bi se osigurala privatna mirovina ili renta. Nekakvo općenito pravilo jest da je ulaganje u obveznice u nepredvidivim vremenima na burzama bolji izbor, iako dosadniji. No, manji prihod koji je skoro zajamčen ili potencijalno veći prihod uz rizik i potencijalno velikog gubitka na mirovinu? Jesu li privatna mirovina i obveznice sasvim neobičan par (baš kao i privatna mirovina i nekretnine) ili si ponekad savršeno pristaju kao dio plana za mirovinu? Ovisi o individualnoj situaciji i planovima, no ipak je odluka na vama - tu je vaša privatna mirovina u pitanju.

Državne mirovine: problemi sa premalim mirovinama

Mirovinski sustavi po cijelom svijetu su pod velikim pritiskom redovne isplate mirovine prije svega u zemljama gdje starenje stanovništva i nezaposlenost stvaraju sve veći izazov glede prikupljanja doprinosa za isplatu mirovine, a privatna mirovina nije dovoljno razvijena i prihvaćena. Primjerice, u Hrvatskoj gdje je u siječnju zabilježen povijesno najniži omjer broja zaposlenih koji uplaćuju mirovinske doprinose i broja umirovljenika koji primaju svoje mirovine od 1,18. Smanjuje se broj rođenih, a u mnogim gradovima/mjestima je i manji od broja umrlih (što stvara negativan prirodni prirast), a to u kombinaciji sa sve duljim očekivanim trajanjem života i mirovine (prosječna starost populacije postaje viša i udio starijih osoba koje primaju mirovine je još veći) i sve manjim omjerom broja zaposlenih radnika koji izdvajaju doprinose za mirovine i umirovljenika koji primaju te mirovine - eto problema i za moju mirovinu u budućnosti. Više o problemu mirovina.

Mirovinska problematika: kada mirovina postaje mikrovina?

Pored već spomenutih okolnosti i teškoća oko redovnih mjesečnih isplata mirovine, tu su i druga pitanja općenito u vezi planiranja kao privatna renta. Primjerice, to je puna i prijevremena starosna mirovina, pa i mirovinska administracija - što se nedavno pokazalo na primjeru Grčke sa velikim brojem lažnih stogodišnjaka koji još primaju svoje mirovine. Nedavno je u svojem istraživanju o problematici mirovine, štednje i osiguranja jedna od najvećih svjetskih osigurateljnih grupa AXA otkrila dva zabrinjavajuća trenda: prvo, da su mnogi ljudi skloni umjetno poboljšati svoj životni standard zaduživanjem; te drugo, da su ti isti ljudi nedovoljno spremni na plansko smanjivanje nakupljenih dugova i život u skladu sa svojim mogućnostima (ili čak ispod svojih mogućnosti koje diktira privatna situacija). Naravno, na to se nadovezuje i podatak o sve manje ljudi koji su spremni štednjom i ulaganjem stvoriti si mirovinu ili neku drugu dugoročnu životnu namjenu (koja to stvar može biti važnija od privatne mirovine?) te posljedični pad potražnje različitih financijskih proizvoda i usluga kako bi ostvarili buduće (umjesto trenutnih) prihode koje nudi privatna mirovina.

Posebne i povlaštene mirovine: pitanje novca ili pravednosti?

Uz mirovinu, nedavno se aktualiziralo pitanje povlaštenih mirovina saborskih zastupnika koje su potom zakonskim izmjenama ukinute, a potom i povlaštene mirovine Predsjednika RH. Nećemo se pridružiti mnogima koji smatraju saborsku mirovinu prevelikom već podsjećamo kako smo i ranije osim o temi privatna renta istraživali povlaštene mirovine i mirovine prema posebnim propisima sa naglaskom na tumačenja mirovine za policijske službenike i odlučnu aktivnost sindikalnih vođa hrvatske policije da zaštiti njihova stečena prava i mirovinu. Ipak, značajan je udio i visina povlaštenih mirovina u ukupnim troškovima hrvatskog mirovinskog sustava.

privatna mirovina i osiguranje

Temelj mirovine je osiguranje ...

Samo planiranje mirovine nema nikakvih tajni ali ima nekoliko važnih stvari koje treba uzeti u obzir. Ovisno o životnoj dobi, stilu života i drugim okolnostima za većinu ljudi temelj vlastite skrbi za sebe, svoje bližnje i vlastitu mirovinu će vjerojatno biti osiguranje života: riziko, mješovito ili investicijsko. Izbor životnih osiguranja je velik, ali nije sve za svakoga i u svako vrijeme. Često puta sitnice u uvjetima osiguranja mogu značiti veliku razliku kasnije za mirovinu. Tu je i pomalo zanemareno osiguranje imovine kao važan element što omogućuje temeljnu zaštitu kako bi se smjeli upustiti u druge investicije uz kontrolu rizika prema sklonosti ulagača.

Više o osiguranju ...

privatna mirovina i štednja

... pa štednja i investiranje.

Nakon osiguranja privatna skrb uključuje i pitanje što nude dobrovoljni mirovinski fondovi zato što osim promjenjivih prinosa donose i državna poticajna sredstva (iako se i tu miješa privatna i državna sfera pa tih poticaja malo ima pa malo nema, itd.). Poslije štednje može se razmišljati o investiranju pri čemu dobar početak mogu biti investicijski fondovi, a za one iskusnije i samostalno investiranje u vrijednosnice. Ipak, provjerite svoju sklonost investicijskom riziku uz kratki test ulagača. Na kraju, ima tu još mogućnosti, nekad čak i stambena štednja nađe svoje mjesto kao privatna mirovina makar su u posljednje vrijeme pravila postala mnogo stroža.

Više o investiranju ...